Rezultati pretraživanja za: glasovati

  • glȁsovati

    gl. dvov. neprijel. prez. 1. l. jd. glȁsujēm, 3. l. mn. glȁsujū, imp. glȁsūj, aor. glȁsovah, imperf. glȁsovāh, prid. r. glȁsovao dati/davati svoj glas na izborima ili pri kakvu odlučivanju [~ za zastupnike u Saboru]; sin. (dati glas) v. pod dati, (davati glas) v. pod davati

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga