Rezultati pretraživanja za: učenički

  • ȕčeničkī

    prid. G ȕčeničkōg(a); ž. ȕčeničkā, s. ȕčeničkō koji se odnosi na učenike; sin. (đački)

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga