aeròbika

im. ž. G aeròbikē, DL aeròbici sp. tjelovježba prilagođena oblikovanju tijela i namijenjena u prvome redu ženama; sin. (aerobik)

ȁerobnī

prid. G ȁerobnōg(a); ž. ȁerobnā, s. ȁerobnō koji se odnosi na aerobe; ant. anaerobni

aerodinàmičkī

prid. G aerodinàmičkōg(a); ž. aerodinàmičkā, s. aerodinàmičkō koji se odnosi na aerodinamiku [~ oblici]

aerodinàmika

im. ž. G aerodinàmikē, DL aerodinàmici fiz. grana fizike koja proučava strujenje plinova i gibanje tijela kroz plinove

aeròdrom

im. m. G aeròdroma; mn. N aeròdromi, G aeròdrōmā v. zračna luka pod luka

ȁerofōnskī

prid. G ȁerofōnskōg(a); ž. ȁerofōnskā, s. ȁerofōnskō v. puhaći

aerostàtičkī

prid. G aerostàtičkōg(a); ž. aerostàtičkā, s. aerostàtičkō koji se odnosi na aerostatiku

aerostàtika

im. ž. G aerostàtikē, DL aerostàtici fiz. grana fizike koja proučava ravnotežu plinova

aféra

im. ž. G aférē; mn. N afére, G aférā događaj koji ima negativne posljedice u javnosti [politička ~]

àfiks

im. m. G àfiksa; mn. N àfiksi, G ȁfīksā gram. tvorbena jedinica koja dolazi ispred ili iza osnove ili se u nju umeće

afirmírati

gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. afìrmīrām, 3. l. mn. afirmírajū, imp. afìrmīrāj, aor. afirmírah, imperf. afìrmīrāh, prid. r. afirmírao, prid. t. afìrmīrān 1. v. promaknuti 2. v. promicati • afirmírati se povr. 1. v. potvrditi se pod potvrditi 2. v. potvrđivati se pod potvrđivati

aforìstičan

prid. G aforìstična; odr. aforìstičnī, G aforìstičnōg(a); ž. aforìstična, s. aforìstično koji je izrečen poput aforizma, sažet i slikovit

aforìzam

im. m. G aforìzma; mn. N aforìzmi, G aforìzāmā sažeto i slikovito izrečena misao o životu i svijetu

afrikáta

im. ž. G afrikátē; mn. N afrikáte, G afrikátā v. slivenik

afrìkātnī

prid. G afrìkātnōg(a); ž. afrìkātnā, s. afrìkātnō v. sliveni

afroàzījskī

prid. G afroàzījskōg(a); ž. afroàzījskā, s. afroàzījskō koji se odnosi na Afriku i Aziju

àga

im. m. G àgē, V ȁgo; mn. N àge, G ágā pov. 1. jd. naslov zapovjednika turske plaćeničke vojske [Smail-aga] 2. osoba s istoimenim naslovom 3. posjednik u Osmanskome Carstvu

agáma

im. ž. G agámē; mn. N agáme, G agámā zool. gušter rasprostranjen u Africi i Aziji [bradata ~; vodena ~]

agáva

im. ž. G agávē; mn. N agáve, G agávā bot. biljka mesnatih, debelih i trnovitih listova podrijetlom iz Južne i Srednje Amerike

agèncija

im. ž. G agèncijē; mn. N agèncije, G agèncījā 1. v. zastupništvo 2. ustanova koja se bavi prikupljanjem i prenošenjem vijesti [novinska ~] 3. poduzeće koje predstavlja koga ili radi u čije ime [modna ~; pomorska ~]

agèncījskī

prid. G agèncījskōg(a); ž. agèncījskā, s. agèncījskō koji se odnosi na agenciju

àgent

im. m. G àgenta; mn. N àgenti, G àgenātā 1. v. posrednik 2. v. zastupnik  tajni ~ osoba koja za svoju službu tajno prikuplja različite obavijesti, vojne, političke i poslovne podatke; sin. špijun

àgentica

im. ž. G àgenticē; mn. N àgentice, G àgentīcā 1. v. posrednica 2. v. zastupnica  tajna ~ žena koja za svoju službu tajno prikuplja različite obavijesti, vojne, političke i poslovne podatke; sin. špijunka

àgentičin

prid. G àgentičina; ž. àgentičina, s. àgentičino 1. v. posredničin 2. v. zastupničin

àginica

im. ž. G àginicē; mn. N àginice, G àginīcā agina žena

àginičin

prid. G àginičina; ž. àginičina, s. àginičino koji pripada aginici

agitácija

im. ž. G agitácijē pridobivanje ljudi za što

agìtātor

im. m. G agìtātora, V agìtātore; mn. N agìtātori, G agìtātōrā osoba koja agitira

agìtātorica

im. ž. G agìtātoricē; mn. N agìtātorice, G agìtātorīcā žena koja agitira

agìtātoričin

prid. G agìtātoričina; ž. agìtātoričina, s. agìtātoričino koji pripada agitatorici

agìtātorskī

prid. G agìtātorskōg(a); ž. agìtātorskā, s. agìtātorskō koji se odnosi na agitatore

agitírānje

im. s. G agitírānja provođenje agitacije

agitírati

gl. dvov. neprijel. prez. 1. l. jd. agìtīrām, 3. l. mn. agitírajū, imp. agìtīrāj, aor. agitírah, imperf. agìtīrāh, prid. r. agitírao provesti/provoditi agitaciju

aglomerácija

im. ž. G aglomerácijē; mn. N aglomerácije, G aglomerácījā 1. zem. gusto naseljeno gradsko područje 2. geol. nakupina stijena

agònija

im. ž. N agònijē 1. stanje bola koje prethodi smrti 2. pren. stanje velike psihičke patnje [ljubavna ~]

ȁgora

im. ž. G ȁgorē; mn. N ȁgore, G ȁgōrā pov. 1. narodna skupština u antičkoj Grčkoj 2. mjesto održavanja narodne skupštine u antičkoj Grčkoj, gradski trg

àgrār

im. m. G agrára, I agrárom/agrárem v. poljodjelstvo

àgrārnī

prid. G àgrārnōg(a); ž. àgrārnā, s. àgrārnō 1. v. poljodjelski 2. v. zemljišni

agregácija

im. ž. G agregácijē postupak kojim se što s čim združuje

agregácījskī

prid. G agregácījskōg(a); ž. agregácījskā, s. agregácījskō koji se odnosi na agregaciju

agrègāt

im. m. G agregáta; mn. N agregáti, G agregátā 1. nakupina više različitih dijelova ili čestica 2. tehn. stroj koji služi za pokretanje kakva pogona

agrèsija

im. ž. G agrèsijē; mn. N agrèsije, G agrèsījā 1. težak fizički ili vojni napad 2. v. navala 3. v. nasrtaj

ȁgresīvan

prid. G ȁgresīvna; odr. ȁgresīvnī, G ȁgresīvnōg(a); ž. ȁgresīvna, s. ȁgresīvno; komp. agresìvnijī 1. v. nasilan 2. v. nasrtljiv

agresívnōst

im. ž. G agresívnosti, I agresívnošću/agresívnosti 1. v. nasilnost 2. v. nasrtljivost

agrònom

im. m. G agrònoma, V ȁgronome; mn. N agrònomi, G agrònōmā stručnjak koji se bavi agronomijom

agronòmija

im. ž. N agronòmijē znanost o obradbi i iskorištavanju zemljišta te uzgoju krupne i sitne stoke

agrònomka

im. ž. G agrònomkē, DL agrònomki; mn. N agrònomke, G agrònōmkā/agrònomkī stručnjakinja koja se bavi agronomijom

agrònomskī

prid. G agrònomskōg(a); ž. agrònomskā, s. agrònomskō koji se odnosi na agronome i agronomiju

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga