im. s. neskl. sedmo slovo hrvatske abecede

im. m. neskl. prednepčani sliveni šumni zvučni suglasnik

džámija

im. ž. G džámijē; mn. N džámije, G džámījā rel. muslimanska bogomolja

džèlāt

im. m. G dželáta, V ȅlātu; mn. N dželáti, G dželátā v. krvnik

džȅm

im. m. G džèma; mn. N džèmovi, G ȅmōvā voće koje je ukuhano sa šećerom i nije protisnuto [~ od višanja]

džèmper

im. m. G džèmpera, I džèmperom; mn. N džèmperi, G ȅmpērā vuneni odjevni predmet za gornji dio tijela, nosi se preko košulje ili bluze

džèntlmen

im. m. G džèntlmena; mn. N džèntlmeni, G džèntlmēnā muškarac koji se odlikuje uglađenim ponašanjem, plemenitošću i časnim odnosom prema drugima

džèntlmenskī

prid. G džèntlmenskōg(a); ž. džèntlmenskā, s. džèntlmenskō koji se odnosi na džentlmene [džentlmensko ponašanje]

džȅp

im. m. G džèpa; mn. N džèpovi, G ȅpōvā dio odjeće sličan vrećici našiven na odjeću ili ušiven u nju koji služi za držanje sitnijih priručnih predmeta [~ na kaputu]; sin. špag zast. ♦ imati dubok ~ imati novca, biti bogat; imati prazne džepove nemati novca, biti siromašan; napuniti ~ (džepove) zaraditi mnogo novca, obogatiti se; ni iz džepa ni u ~ ni štete ni koristi, svejedno je; poznavati koga, što kao svoj (vlastiti) ~ veoma dobro poznavati koga, što; udariti (opaliti i sl.) po džepu koga novčano oštetiti koga, izložiti koga velikomu trošku; novčano kazniti koga

džèpār

im. m. G džepára, V ȅpāru/džȅpāre; mn. N džepári, G džepárā osoba koja krade novac iz džepova

džepárac

im. m. G džepárca; mn. N džepárci, G džèpārācā novac za sitne potrebe

džepárev

prid. G džepáreva; ž. džepáreva, s. džepárevo koji pripada džeparu; sin. džeparov

džepàrica

im. ž. G džepàricē; mn. N džepàrice, G džepàrīcā žena koja krade novac iz džepova

džepàričin

im. ž. G džepàričina; ž. džepàričina, s. džepàričino koji pripada džeparici

džepáriti

gl. nesvrš. neprijel. prez. 1. l. jd. džèpārīm, 3. l. mn. džèpārē, imp. džepári, aor. džepárih, imperf. džèpārāh, prid. r. džepário krasti iz džepova

džepárov

prid. G džepárova; ž. džepárova, s. džepárovo usp. džeparev

džȅpnī

prid. G ȅpnōg(a); ž. ȅpnā, s. ȅpnō 1. koji se odnosi na džepove 2. koji se može nositi u džepu [~ sat] 3. koji je manji od drugih predmeta iste vrste [~ rječnik]

džȇz

im. m. G ȇza glazb. glazba koja se razvila u 20. st. iz sviranja američkih crnaca; sin. (jazz)

džèzist

im. m. G džèzista, V džèzistu; mn. N džèzisti, G ȅzīstā glazbenik koji svira džez

džèzistica

im. ž. G džèzisticē; mn. N džèzistice, G džèzistīcā glazbenica koja svira džez

džèzističin

prid. G džèzističina; ž. džèzističina, s. džèzističino koji pripada džezistici

džȅzva

im. ž. G ȅzvē; mn. N ȅzve, G ȅzāvā/ȇzvā/džȅzvī posuda posebna oblika za kuhanje crne kave koja je pri vrhu uža, a pri dnu šira

džìhād

im. m. G džiháda rel. muslimanski sveti rat radi očuvanja ili proširenja islama

džȉp

im. m. G džìpa; mn. N džìpovi, G ȉpōvā otvoreni automobil za vožnju po težim ili teško prohodnim putovima

džòkēj

im. m. G džokéja, V ȍkēju; mn. N džokéji, G džokéjā profesionalni jahač na konjskim utrkama

džùdāš

im. m. G džudáša, V ȕdāšu; mn. N džudáši, G džudášā osoba koja se bavi džudom

džudàšica

im. ž. G džudàšicē; mn. N džudàšice, G džudàšīcā žena koja se bavi džudom

džudàšičin

prid. G džudàšičina; ž. džudàšičina, s. džudàšičino koji pripada džudašici

džȕdo

im. m. G ȕda sp. borilački sport nastao dodavanjem suvremenih elemenata jednoj od japanskih vještina samoobrane

džȗl

im. m. G ȗla, L džúlu; mn. N ȗli, G džúlā fiz. mjerna jedinica za energiju, rad i toplinu (J)

džùngla

im. ž. G džùnglē; mn. N džùngle, G džúnglā/džùnglī zem. močvarna monsunska teško prohodna šuma u tropskim krajevima

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga