nj

im. s. neskl. dvadeseto slovo hrvatske abecede

nj

im. m. neskl. nosni tvrdonepčani zvonačni suglasnik

nj

os. zam. A v. pod on, ono

njȁ

usk. oponaša neskladne glasove i zvukove

njákānje

im. s. G njákānja glasanje glasom koji podsjeća na nja

njákati

gl. nesvrš. neprijel. prez. 3. l. jd. njȃčē, 3. l. mn. njȃčū, aor. 3. l. jd. njȃ, imperf. 3. l. jd. njȃkāše, prid. r. njákao glasati se glasom koji podsjeća na nja [Magarac njače.]

njȇ

os. zam. G v. pod ona

njȅdra

im. pl. t. s. G njedárā v. prsa

njȅga

im. ž. G njȅ, DL njȅzi briga o ljudima, biljkama ili životinjama [~ bolesnika; ~ kože]; sin. njegovanje

njȅga

os. zam. GA v. pod on, ono

njègov

posv. zam. G njègova, DL njègovu, A njègov/njègova, I njègovīm; ž. njègova, s. njègovo 1. koji pripada muškoj osobi, životinji ili predmetu koji je označen imenicom muškoga roda, negovornoj osobi; sin. mu v. pod on 2. koji pripada djetetu ili mladunčetu ili predmetu koji je označen imenicom srednjega roda, negovornoj osobi; sin. mu v. pod ono

njȅgovānje

im. s. G njȅgovānja 1. usp. njega 2. pren. razvijanje osjećaja za što [~ ljubavi prema glazbi; ~ prijateljstva]

njȅgovatelj

im. m. G njȅgovatelja; mn. N njȅgovatelji, G njȅgovatēljā osoba koja koga njeguje [~ bolesnika]

njegovatèljica

im. ž. G njegovatèljicē; mn. N njegovatèljice, G njegovatèljīcā žena koja koga njeguje [~ bolesnika]

njegovatèljičin

prid. G njegovatèljičina; ž. njegovatèljičina, s. njegovatèljičino koji pripada njegovateljici

njȅgovati

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. njȅgujēm, 3. l. mn. njȅgujū, imp. njȅgūj, aor. njȅgovah, imperf. njȅgovāh, prid. r. njȅgovao, prid. t. njȅgovān 1. brinuti se o ljudima, biljkama ili životinjama [~ bolesnike] 2. pren. razvijati osjećaj za što [~ prijateljstvo; ~ ljubav prema glazbi]

njèmačkī

prid. G njèmačkōg(a); ž. njèmačkā, s. njèmačkō 1. koji se odnosi na Nijemce i Njemačku 2. u im. funkciji jd. m. jez. službeni jezik u Njemačkoj, Austriji, dijelu Belgije i Švicarske te narodni jezik Nijemaca i Austrijanaca te dijela Belgijaca i Švicaraca

njȅmu

os. zam. DL v. pod on, ono

njȇn

posv. zam. G njȇna, DL njȇnu, A njȇn/njȇna, I njȇnīm; ž. njȇna, s. njȇno v. njezin

njȇzin

posv. zam. G njȇzina, DL njȇzinu, A njȇzin/njȇzina, I njȇzinīm; ž. njȇzina, s. njȇzino koji pripada ženskoj osobi, životinji ili predmetu koji je označen imenicom ženskoga roda, negovornoj osobi; sin. joj v. pod ona, ( njen)

njȅžan

prid. G njèžna; odr. njȅžnī, G njȅžnōg(a); ž. njèžna, s. njȅžno; komp. njèžnijī 1. koji ima blage i brižne osjećaje [nježna majka]; ant. grub 2. koji je lagan i ugodan [~ dodir]; sin. blag; ant. grub 3. koji je osjetljiv na vanjske utjecaje [nježna koža; nježna djeca] 4. koji je tanak i mek [nježna tkanina]

njȅžno

pril. komp. njèžnijē 1. s blagim i brižnim osjećajima [~ pogledati] 2. lagano i ugodno [~ dodirnuti]; sin. blago; ant. grubo

njȅžnōst

im. ž. G njȅžnosti, I njȅžnošću/njȅžnosti; mn. N njȅžnosti, G njȅžnostī 1. jd. osobina onoga koji ima blage i brižne osjećaje; ant. grubost 2. jd. svojstvo onoga što je lagano i ugodno; sin. blagost; ant. grubost 3. jd. svojstvo onoga što je osjetljivo na vanjske utjecaje 4. jd. svojstvo onoga što je tanko i meko 5. nježan dodir ili riječ

njȋh

os. zam. GA v. pod oni, one, ona

njíhalo

im. s. G njíhala; mn. N njíhala, G njíhālā tijelo koje se njiše oko čvrste točke; sin. (klatno)

njíhāljka

im. ž. G njíhāljkē, DL njíhāljci; mn. N njíhāljke, G njíhāljkā/njíhāljkī naprava za dječju zabavu, sjedalo koje visi i njiše se pokretanjem tijela prema naprijed i prema natrag [vrtna ~]; sin. ljuljačka

njíhati

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. njȋšēm, 3. l. mn. njȋšū, imp. njíši, aor. njíhah, imperf. njȋhāh, prid. r. njíhao, prid. t. njȋhān laganim pokretima ravnomjerno pomicati koga ili što naprijed i natrag ili lijevo i desno [~ dijete]; sin. zibati • njíhati se povr. pomicati se ravnomjerno naprijed i natrag ili lijevo i desno [Njiše se pri hodu.; Njiše se na njihaljci.]; sin. ljuljati

njȉhov

posv. zam. G njȉhova, DL njȉhovu, A njȉhov/njȉhova, I njȉhovīm; ž. njȉhova, s. njȉhovo 1. koji pripada muškim negovornim osobama ili negovornim osobama različita spola; sin. im v. pod oni 2. koji pripada ženskim negovornim osobama; sin. im v. pod one 3. koji pripada djeci ili mladunčadi kao negovornim osobama; sin. im v. pod ona

njȋm

os. zam. I v. pod on, ono

njȉma

os. zam. DLI v. pod oni, one, ona

njíme

os. zam. I v. pod on, ono

njȉsak

im. m. G njȋska jednokratno prodorno oglašavanje konja

njȉska

im. ž. G njȉskē, DL njȉsci/njȉski prodorno glasanje konja; sin. njištanje

njíštānje

im. s. G njíštānja usp. njiska

njíštati

gl. nesvrš. neprijel. prez. 3. l. jd. njíštī, 3. l. mn. njíštē, aor. 3. l. jd. njȋštā, imperf. 3. l. jd. njíštāše, prid. r. njíštao glasati se njiskom [Konj njišti.]

njȉva

im. ž. G njȉ; mn. N njȉve, G njȋ polj. zemlja koja se ore i redovito obrađuje; sin. oranica

njȏj

os. zam. DL v. pod ona

njȍki

im. pl. t. m. G njȏ, DLI njȍkima 1. valjkasto oblikovani komadići krumpirova tijesta koji se za jelo pripremaju kuhanjem 2. jelo od istoimenoga tijesta

njȏm

os. zam. I v. pod ona

njóme

os. zam. I v. pod ona

njȗ

os. zam. A v. pod ona

njȗh

im. m. G njȗha, L njúhu osjetilo koje omogućuje sposobnost primanja i razlikovanja mirisa s pomoću nosa

njȕšiti

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. njȕšīm, 3. l. mn. njȕšē, imp. njȕši, aor. njȕših, imperf. njȕšāh, prid. r. njȕšio, prid. t. njȕšen njuhom osjećati, utvrđivati miris čega [njušim ribu]

njȕška

im. ž. G njȕškē, D njȕšci/njȕški; mn. N njȕške, G njȕšākā/njȗškā/njȕškī 1. anat. prednji dio glave nekih životinja na kojemu se nalaze nozdrve, usta te gornja i donja čeljust; sin. gubica 2. bot. uz plodnicu i vrat jedan od triju dijelova tučka ♦ dati po njuški (gubici) komu, usp. gubica

njȕškati

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. njȕškām, 3. l. mn. njȕškajū, imp. njȕškāj, aor. njȕškah, imperf. njȕškāh, prid. r. njȕškao, prid. t. njȕškān 1. njuhom utvrđivati miris čega 2. pren. ići posvuda pokušavajući, obično kriomice, doznati, otkriti što

njȕtn

im. m. G njȕtna; mn. N njȕtni, G njȕtnā fiz. mjerna jedinica za silu (N)

njȕtnmetar

im. m. G njȕtnmetra, I njȕtnmetrom; mn. N njȕtnmetri, G njȕtnmetārā fiz. mjerna jedinica za moment sile (Nm)

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga