Rastavi riječ na slogove

Odredi gdje se riječ rastavlja na slogove.
Hvala na sudjelovanju u kvizu!


Odgovorili ste točno na 100% postavljenih pitanja.


S obzirom na broj točnih odgovora i vrijeme ostvarili ste sljedeći broj bodova:

postavljenih pitanja!