O rječniku

Autori: Matea Birtić, Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček, Ljiljana Jojić, Barbara Kovačević, Kristian Lewis, Ivana Matas Ivanković, Milica Mihaljević, Irena Miloš, Ermina Ramadanović, Domagoj Vidović

Urednici mrežnoga izdanja: Željko Jozić, Lana Hudeček, Milica Mihaljević

Školski rječnik hrvatskoga jezika objavljen je 2012. godine u tiskanome izdanju (nakladnici: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga). 

Mrežno izdanje Školskoga rječnika hrvatskoga jezika usklađeno je s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje objavljenim 2013. godine.

Kratke upute za služenje rječnikom

Hrvatski školski rječnik normativni je rječnik, odnosno u njemu se, osim gramatičkih podataka (uključujući i podatak o vidskome parnjaku) o riječi u natuknici, definicije njezina značenja, podataka o značenjskim odnosima u koje stupa (sinonimima i antonimima), svezama i frazemima u kojima se pojavljuje kao nosiva riječ, nalaze i podatci o njezinu normativnu statusu.

Dvije su vrste normativnih uputnica:

v. uputnica na normativno bolju riječ

→ uputnica s normativno neprihvatljive riječi na normativno dobru riječ

Uputnica usp. nije normativna; ona uvodi poveznicu na istoznačnu i normativno istovrijednu natuknicu uz koju se nalazi obrada

U rječniku se razlikuju ove odrednice:

sin. – uvodi sinonime koji se odnose na samo jedno značenje riječi u natuknici

SIN. – uvodi sinonime koji se odnose na sva značenja riječi u natuknici

ant. – uvodi antonime koji se odnose na samo jedno značenje riječi u natuknici

ANT. – uvodi antonime koji se odnose na sva značenja riječi u natuknici

vidski parnjak– uvodi vidski parnjak koji se odnosi na samo jedno značenje riječi u natuknici

VIDSKI PARNJAK – uvodi vidski parnjak koji se odnose na sva značenja riječi u natuknici

Riječi koje se navode kao sinonimi, antonimi i vidski parnjaci poveznice su koje korisniku omogućuju izravno prelaženje u njihov rječnički članak. Sinonimi i antonimi koji nisu normativno preporučljivi (koji se u rječniku obrađuju tako da uz njih stoji uputnica v.) donose se u zagradama. 

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga