Rezultati pretraživanja za: što

 • štȍ

  zam. G čèga, DL čèmu, A štȍ, I čȋm/číme 1. (up. zam.) a. pita za nepoznato [Što je to?] b. ima vezničku funkciju u zavisnosloženim objektnim rečenicama, uvodi neizravno pitanje [Kaži mi ~ je to.] c. ima vezničku funkciju u zavisnosloženim subjektnim rečenicama, uvodi neizravno pitanje [Zna se ~ je to.] 2. (neodr. zam.) označuje nepoznato, bilo što, ma što [Jesi li ~ rekao?]; sin. išta, nešto, štogod 3. (odn. zam.) ima vezničku funkciju u zavisnosloženim odnosnim rečenicama [Dobit ćeš ~ poželiš.]

 • štȍ

  vez. 1. uvodi atributnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [To je žena ~ sam je jučer upoznao.]; sin. koji 2. uvodi uzročnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Sretan je ~ ga opet vidi.]; sin. da 3. uvodi načinsku surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Radili smo ~ smo najbolje znali.]; sin. kako  istom ~ uvodi vremensku surečenicu u zavisnosloženoj rečenici, izriče da se radnja zavisne surečenice zbiva neposredno prije radnje glavne surečenice [Istom ~ su došli, javili su se.]; sin. čim, samo što, tek što; jedino ~ uvodi isključnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Bilo je lijepo, jedino ~ je padala kiša.]; sin. samo što; kao ~ uvodi poredbenu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Sve je kao ~ smo se dogovorili.]; sin. kako, ovako… kako, onako… kako, tako… kako v. pod kako, onako… kao ~, ovako... kao ~, tako… kao ~; ma ~ uvodi stvarnu i moguću dopusnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Ma ~ rekli, nije dobro.; Ma ~ rekli, ne bi bilo dobro.]; sin. što god, bez obzira na to što v. pod obzir; nakon ~ uvodi vremensku surečenicu u zavisnosloženoj rečenici, izriče da se radnja zavisne surečenice zbiva nakon radnje glavne surečenice [Nakon ~ su došli, javili su se.]; nego/no ~ uvodi poredbenu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici (uz obvezatan komparativ u glavnoj surečenici) [Vi ćete to napraviti bolje nego/no ~ mi to možemo.]; netom ~ uvodi vremensku surečenicu u zavisnosloženoj rečenici, izriče da se radnja zavisne surečenice zbiva neposredno prije radnje glavne surečenice [Netom ~ su došli, javili su se.]; sin. čim, istom što, samo što, tek što; ovako/tako/onako ... kao ~ ima vezničku funkciju u zavisnosloženim poredbenim rečenicama [Sve će biti ovako/tako/onako kao ~ smo se dogovorili.]; sin. kao što, onako... kako v. pod kako, ovako... kako v. pod kako, tako... kako v. pod kako; po tome ~ uvodi uzročnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici (označuje uzrok kao polazište na kojemu se temelji kakav zaključak) [Po tome ~ sve zna, vidi se da je mnogo učila.]; sin. na temelju toga što v. pod temelj, na osnovi toga što v. pod osnova; prije nego ~ uvodi vremensku surečenicu u zavisnosloženoj rečenici, izriče da se radnja zavisne surečenice zbiva prije radnje glavne surečenice [Prije nego ~ su došli, javili su se.]; radi toga ~ v. stoga što, zato što, zbog toga što samo ~ 1. uvodi vremensku surečenicu u zavisnosloženoj rečenici, izriče da se radnja zavisne surečenice zbiva neposredno prije radnje glavne surečenice [Samo ~ su došli, javili su se.]; sin. čim, istom što, netom što, tek što 2. uvodi isključnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Bilo je lijepo, samo ~ je padala kiša.]; sin. jedino što; stoga ~, zato ~, zbog toga ~ uvodi uzročnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Nećemo ići na izlet zato / zbog toga / stoga ~ pada kiša.]; sin. budući da v. pod da, jer, (radi toga jer) v. pod jer, s obzirom na to da v. pod obzir, s obzirom na to što v. pod obzir, (stoga jer) v. pod jer, (zato jer) v. pod jer, (zbog toga jer) v. pod jer; ~ god uvodi stvarnu i moguću dopusnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Što god rekli, nije dobro. Što god rekli, ne bi bilo dobro.]; sin. bez obzira na to što v. pod obzir, ma što; ~... to uvodi poredbenu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Što poželiš, to ćeš imati.]; tek ~ uvodi vremensku surečenicu u zavisnosloženoj rečenici, izriče da se radnja zavisne surečenice zbiva neposredno prije radnje glavne surečenice [Tek ~ su došli, javili su se.]; sin. čim, istom što, samo što; to prije ~, tim prije ~, to više ~, tim više ~ uvodi uzročnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici (ističe važnost uzroka) [Ne želim joj se ispričati, to više / tim više / to prije / tim prije ~ me ona ni ne pozdravlja.]; unatoč tomu ~ uvodi stvarnu dopusnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Unatoč tomu ~ je umoran, doći će na sastanak.]; sin. ako … i v. pod ako, bez obzira na to što v. pod obzir, iako, ( mada), makar, premda; uslijed toga ~ uvodi uzročnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici (označuje uzrok koji se povezuje s kakvom negativnom ili nepoželjnom posljedicom) [Nećemo ići na izlet uslijed toga ~ pada kiša.]; usprkos tomu ~ uvodi stvarnu dopusnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici (u kojoj se izriče da se što zbiva unatoč volji koje osobe) [Usprkos tomu ~ mu je otac to zabranio, otići će u kino.]; sin. ako … i v. pod ako, bez obzira na to što v. pod obzir, iako, ( mada), makar, premda

 • štȍ

  čest. 1. uvodi komparativ i naglašuje njegovo značenje [Dođi ~ prije.; Uzmi ~ više.]; sin. čim 2. izriče visok stupanj pozitivne ili negativne osobine [Što je lijepa!]; sin. kako

 • štȍ

  pril. razg. v. zašto

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga