Rezultati pretraživanja za: a

 • a

  im. s. neskl. prvo slovo hrvatske abecede ♦ ni ~ ni b ništa, ni riječi; od ~ do ž u potpunosti, od početka do kraja

 • a

  im. m. neskl. srednji niski samoglasnik  nepostojani ~ gram. 1. samoglasnik a koji postoji samo u nekim oblicima iste riječi dok se u drugim oblicima gubi 2. glasovna promjena u kojoj dolazi do gubljenja ili pojavljivanja samoglasnika a u nekim oblicima riječi

 • a

  vez. 1. povezuje surečenice u nezavisnosloženoj suprotnoj rečenici [Govorio je, ~ nitko ga nije ništa pitao.]  ~ gdjeli/kamoli/nekmoli povezuje surečenice u nezavisnosloženoj suprotnoj rečenici (uz obvezatnu negaciju u prvoj surečenici) [Nema ni sluha, ~ gdjeli/kamoli/nekmoli glasa.] 2. u nezavisnosloženoj sastavnoj rečenici povezuje surečenice s različitim subjektima [Došli su ~ mi smo ih lijepo primili.]; sin. i

 • ȁ

  čest. ima funkciju naglašivanja, isticanja onoga što slijedi [Ako baš hoćeš, ~ ti idi; A što ja mogu!]

 • ȃ

  usk. 1. izriče iznenađenje [A, koga to vidim!]; sin. au, oh, oho, opa 2. izriče bol [A, sve me boli!]; sin. jao, joj 3. izriče divljenje [A, kako je lijepa!]; sin. ah, eh, joj, oh, uh; sin. au

 • A

  oznaka za amper

 • a

  oznaka za ar

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga