Rezultati pretraživanja za: acetilen

  • acetìlēn

    im. m. G acetiléna kem. nezasićeni ugljikovodik s trostrukom vezom, bezbojni i eksplozivni plin koji je važan početni spoj u proizvodnji boja, lijekova i plastičnih masa; sin. (etin)

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga