Rezultati pretraživanja za: adaptirati

  • adaptírati

    gl. dvov. prijel. prez. 1. l. jd. adàptīrām, 3. l. mn. adaptírajū, imp. adàptīrāj, aor. adaptírah, imperf. adàptīrāh, prid. r. adaptírao, prid. t. adàptīrān 1. v. preurediti 2. v. preuređivati 3. v. prilagoditi se pod prilagoditi 4. v. prilagođivati se pod prilagođivati 5. v. preraditi 6. v. prerađivati

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga