Rezultati pretraživanja za: adresa

  • adrèsa

    im. ž. G adrèsē; mn. N adrèse, G adrésā 1. točna oznaka poštanskoga broja, ime sela ili grada, ulica i kućni broj te ime države u koju se šalje pošta 2. pol., prav. dokument kojim se više potpisnika obraća poglavaru postavljajući kakav zahtjev 3. inform. mjesto na kojemu se nalazi podatak na disku ili u glavnoj memoriji računala  elektronička ~ inform. skup nasumično odabranih riječi i znakova na koji se prima i s kojega se šalje pošta, sastoji se od korisničkoga imena i imena računala; sin. e-adresa ♦ uputiti na čiju adresu uputiti komu; obratiti se na pravu (dobru) adresu obratiti se pravoj osobi, obratiti se na pravo mjesto; obratiti se na krivu (pogrešnu) adresu obratiti se pogrešnoj osobi, obratiti se na pogrešno mjesto

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga