Rezultati pretraživanja za: ako

  • àko

    vez. 1. uvodi stvarnu pogodbenu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Ako pitaju za nas, recite im da se jave.]; sin. li, ( ukoliko), u slučaju da v. pod slučaj 2. uvodi moguću pogodbenu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Posudit ću ti knjigu ~ obećaš da ćeš je pročitati.]; sin. li, pod uvjetom / uz uvjet da v. pod uvjet, ( ukoliko)  ~... i 1. uvodi stvarnu dopusnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Ako je i umoran, doći će na sastanak.]; sin. bez obzira na to što v. pod obzir, iako, ( mada), makar, premda, unatoč tomu što v. pod što, usprkos tomu što v. pod što 2. uvodi nestvarnu dopusnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Ako je i umoran, došao bi.; Pa ~ i dođe, prekasno je.]; sin. da... i v. pod da 3. uvodi moguću dopusnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Ako bi i bio umoran, došao bi na sastanak.]; sin. kad... i v. pod kad 4. ima vezničku funkciju u zavisnosloženim stvarnim dopusnim rečenicama [Ako je i umoran, ipak će doći na sastanak.]; sin. makar… ipak v. pod makar, iako… ipak v. pod iako, premda (i)… ipak v. pod premda 5. ima vezničku funkciju u zavisnosloženim mogućim dopusnim rečenicama [Ako bi i bio umoran, ipak bi došao na sastanak.]; sin. kad... i... ipak v. pod kad, makar... ipak v. pod makar, premda... ipak v. pod premda

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga