Rezultati pretraživanja za: aktivnost

  • aktívnōst

    im. ž. G aktívnosti, I aktívnošću/aktívnosti; mn. N aktívnosti, G aktívnōstī 1. jd. osobina onoga koji je aktivan [~ na satu]; ant. neaktivnost, pasivnost 2. stanje u kojemu se što zbiva [gospodarska ~; politička ~]; sin. djelovanje 3. fiz. jd. jakost radioaktivnoga izvora, mjeri se bekerelima; sin. (intenzitet)  slobodna ~ organizirano bavljenje glazbom, sportom, učenjem jezika itd.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga