Rezultati pretraživanja za: alkohol

  • ȁlkohōl

    im. m. G ȁlkohōla; mn. N ȁlkohōli, G ȁlkohōlā 1. kem. organski spoj koji sadržava hidroksilnu skupinu vezanu za ugljik  etilni/obični ~ alkohol jaka mirisa i okusa, bezbojna i zapaljiva tekućina koja se dobiva od škroba ili šećera vrenjem s pomoću kvasca te sintezom, u većim količinama djeluje opojno na čovjeka; sin. etanol, špirit razg.; metilni ~ najjednostavniji alkohol, bezbojna otrovna tekućina koja se upotrebljava u kemijskoj industriji; sin. metanol 2. jd. razg. v. alkoholno piće pod piće

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga