Rezultati pretraživanja za: anaerob

  • ȁnaerōb

    im. m. G ȁnaerōba; mn. N ȁnaerōbi, G ȁnaerōbā biol. organizam koji za život ne treba kisik; ant. aerob

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga