Rezultati pretraživanja za: anaerobni

  • ȁnaerobnī

    prid. G ȁnaerobnōg(a); ž. ȁnaerobnā, s. ȁnaerobnō koji se odnosi na anaerobe; ant. aerobni

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga