Rezultati pretraživanja za: bezobziran

  • bȅzobzīran

    prid. G bȅzobzīrna; odr. bȅzobzīrnī, G bȅzobzīrnōg(a); ž. bȅzobzīrna, s. bȅzobzīrno; komp. bezobzìrnijī 1. koji postupa samo prema svojoj koristi, koji nema obzira prema drugima, koji ne preza ni pred čim [~ kolega] 2. koji odražava nepostojanje obzira prema drugima [bezobzirno ponašanje]; sin. (neobazriv), neobziran; ant. obziran

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga