Rezultati pretraživanja za: carstvo

  • cȃrstvo

    im. s. G cȃrstva; mn. N cȃrstva, G cȃrstāvā/cȃrstvā 1. država kojoj je na čelu car ili sultan; sin. (carevina, imperij) 2. pren. velika zajednica ili područje koje je po čemu posebno, svijet koji tko osjeća svojim [~ snova; dječje ~] 3. biol. kategorija u podjeli živoga svijeta, jedna od pet temeljnih skupina na koje se dijeli živi svijet [~ biljaka; ~ gljiva; ~ monera; ~ protista; ~ životinja]

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga