Rezultati pretraživanja za: cmizdriti

  • cmȉzdriti

    gl. nesvrš. neprijel. prez. 1. l. jd. cmȉzdrīm, 3. l. mn. cmȉzdrē, imp. cmȉzdri, aor. cmȉzdrih, imperf. cmȉzdrāh, prid. r. cmȉzdrio razg. pomalo i tiho plakati ili plačući dosađivati; sin. cendrati razg.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga