Rezultati pretraživanja za: daljnji

  • dȃljnjī

    prid. G dȃljnjēg(a); ž. dȃljnjā, s. dȃljnjē 1. koji dolazi, slijedi za čim [daljnji događaji]; sin. idući, sljedeći 2. koji je s kim u neizravnome krvnom srodstvu [~ rod; ~ rođak]; sin. dalek; ant. blizak

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga