Rezultati pretraživanja za: e-adresa

  • e-adrèsa

    im. ž. G e-adrèsē; mn. N e-adrèse, G adrésā inform. skup proizvoljno odabranih riječi i znakova na koji se prima i s kojega se šalje pošta, sastoji se od korisničkoga imena i imena računala; sin. elektronička adresa v. pod adresa

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga