Rezultati pretraživanja za: gibati

  • gíbati

    gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. gȋbām/gȋbljēm, 3. l. mn. gíbajū/gȋbljū, imp. gȋbāj/gíblji, aor. gíbah, imperf. gȋbāh, prid. r. gíbao, prid. t. gȋbān činiti kretnje, pokretati, micati što [~ ruke; ~ noge] • gíbati se povr. 1. prelaziti prostornu udaljenost; sin. ići razg., kretati se v. pod kretati 2. pomicati što na jednu pa na drugu stranu ili naprijed-natrag [Grane se gibaju na vjetru.]

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga