Rezultati pretraživanja za: gospodarstvo

  • gospodárstvo

    im. s. G gospodárstva; mn. N gospodárstva, G gospòdārstāvā/gospòdārstvā 1. zemljišni posjed [seosko ~; šumsko ~]; sin. imanje 2. raspolaganje i upravljanje dobrima i mogućnostima pojedinaca ili zajednice radi zadovoljavanja njihovih potreba i želja; sin. (ekonomija, privreda) 3. ukupnost materijalnih dobara i proizvodnih mogućnosti neke zajednice, ukupno bogatstvo koje države

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga