Rezultati pretraživanja za: grad

  • grȃd

    im. m. G grȃda, L grádu; mn. N grȁdovi, G grȁdōvā 1. zem. gusto izgrađeno veće naselje u kojemu većina zaposlenoga stanovništva radi u nepoljoprivrednim djelatnostima te pruža usluge i stanovništvu širega prostora [glavni ~] 2. pov. utvrda koja je služila za stanovanje i obranu u srednjemu vijeku [tvrdi ~]; sin. tvrđava, ( zamak) 3. naselje posebne namjene [studentski ~]

  • grȁd

    im. m. G grȁda, L gràdu v. tuča

  • grȃd

    im. m. G grȃda, L grádu; mn. N grȃdi, G grádī 1. mat. mjerna jedinica za kut (°); sin. stupanj 2. kem. mjerna jedinica za jakost alkohola ♦ lud sto gradi potpuno lud

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga