Rezultati pretraživanja za: halo

  • hȁlō

    usk. 1. služi za javljanje na telefon i provjeru ispravnosti telefonske komunikacije [Halo, molim vas Mariju!; Halo, čuješ li me?] 2. razg. v. e, ej, hej

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga