Rezultati pretraživanja za: hodati

  • hódati

    gl. nesvrš. neprijel. prez. 1. l. jd. hȏdām, 3. l. mn. hódajū, imp. hȏdāj, aor. hódah, imperf. hȏdāh, prid. r. hódao 1. kretati se se tako da jedna noga uvijek bude na tlu [~ velikim koracima; učiti ~]; sin. koračati 2. kretati se pješice [~ ulicom]; sin. hoditi zast., ići, pješačiti 3. razg. biti u ljubavnoj vezi s kim [Hodaju već godinu dana.]

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga