Rezultati pretraživanja za: holocen

  • hȍlocēn

    im. m. G hȍlocēna geol. najmlađe geološko razdoblje, dio kvartara koje traje posljednjih 10 000 godina; sin. aluvij

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga