Rezultati pretraživanja za: izraz

  • ȉzrāz

    im. m. G ȉzrāza; mn. N ȉzrāzi, G ȉzrāzā 1. riječ ili skup riječi kojima se što izriče [naći pravi ~; izrazi sućuti] 2. vanjski izgled koji odražava čije stanje ili raspoloženje [Crvenilo je ~ čije sramežljivosti.]; sin. (indikator), pokazatelj, znak 3. način ili stil izražavanja [umjetnički ~; To je ~ njegovih osjećaja.]; sin. izražaj 4. znak, postupak ili ponašanje kojim se što pokazuje [~ dobrote]; sin. iskaz, pokazatelj 5. jez. dio jezičnoga znaka koji se sastoji od slijeda glasova koji tvore značenjske jedinice, riječ ili skupinu riječi; ant. sadržaj

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga