Rezultati pretraživanja za: jakost

  • jákōst

    im. ž. G jákosti, I jákošću/jákosti 1. osobina onoga koji ima veliku snagu; ant. slabost 2. svojstvo onoga što je snažno u naletu, što sadržava veliku silu; sin. (intenzitet), silovitost; ant. slabost 3. fiz. veličina neke sile ili energije po jedinici površine, naboja ili mase [~ električne struje; ~ radioaktivnoga izvora; ~ zvuka]; sin. (intenzitet)

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga