Rezultati pretraživanja za: kation

  • kȁtiōn

    im. m. G kȁtiōna; mn. N kȁtiōni, G kȁtiōnā fiz., kem. pozitivno nabijeni ion; ant. anion

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga