Rezultati pretraživanja za: konvencija

  • konvèncija

    im. ž. G konvèncijē; mn. N konvèncije, G konvèncījā 1. pol. međunarodni sporazum o kakvu važnom pitanju [~ o pravu mora] 2. pravilo ili skup dogovorenih pravila u kojoj zajednici koja vrijede za sve i kojih se svi trebaju pridržavati [držati se konvencije] 3. zasjedanje članova kakve organizacije ili kakve organizirane skupine; sin. sabor, skupština

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga