Rezultati pretraživanja za: li

  • li

    čest. 1. uvodi pitanje [Hoćeš ~ doći?] 2. naglašuje čuđenje, divljenje, zgražanje [Dobre ~ žene!; Kakvih ~ ljudi!; Što ~ sve neće izmisliti!] 3. ima vezničku funkciju u zavisnosloženim objektnim rečenicama, uvodi neizravno pitanje u objektnoj surečenici [Ne znam hoću ~ doći.]; sin. (da li) v. pod da 4. ima vezničku funkciju u zavisnosloženim subjektnim rečenicama, uvodi neizravno pitanje u subjektnoj surečenici [Na sastanku će se pitati jesi ~ dovršio posao.]; sin. (da li) v. pod da 5. ima vezničku funkciju u zavisnosloženim namjernim rečenicama, uvodi namjernu surečenicu (uz obvezatnu negaciju i glagol biti u kondicionalu, npr.: ne bi li) [Otišli su u šumu ne bi ~ nabrali gljiva.]; sin. da, eda zast., kako 6. ima vezničku funkciju u zavisnosloženim pogodbenim rečenicama, uvodi moguću pogodbenu surečenicu [Posudit ću ti knjigu obećaš ~ da ćeš je pročitati]; sin. ako, pod uvjetom / uz uvjet da v. pod uvjet, ( ukoliko) 7. uvodi stvarnu pogodbenu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Pitaju ~ za nas, recite im da se jave.]; sin. ako, ( ukoliko), u slučaju da v. pod slučaj

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga