Rezultati pretraživanja za: licemjerka

  • lȉcemjērka

    im. ž. G lȉcemjērkē, DL lȉcemjērki; mn. N lȉcemjērke, G lȉcemjērkā/lȉcemjērkī žena koja nije iskrena, koja prikriva svoju pravu prirodu, koja je dvolična; sin. dvoličnjakinja, farizejka pren.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga