Rezultati pretraživanja za: ljaga

  • ljȁga

    im. ž. G ljȁ, DL ljȁgi; mn. N ljȁge, G ljȃ posljedica lošega ili sramotnoga postupka; sin. sramota ♦ baciti ljagu na koga, na što osramotiti koga, što, okriviti koga, što; skinuti ljagu s koga, s čega skinuti sramotu s koga, s čega, opravdati koga, što

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga