Rezultati pretraživanja za: makar

  • màkar

    vez. uvodi stvarnu dopusnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Makar je umoran, doći će na sastanak.]; sin. ako … i v. pod ako, bez obzira na to što v. pod obzir, iako, premda, ( mada), unatoč tomu što v. pod što, usprkos tomu što v. pod što  ~ … ipak ima vezničku funkciju u zavisnosloženim stvarnim dopusnim rečenicama [Makar je umoran, ipak će doći na sastanak.]; sin. ako … i … ipak v. pod ako, iako … ipak v. pod iako, premda (i) … ipak v. pod premda

  • màkar

    čest. 1. označuje najmanju prihvatljivu mjeru, najmanje očekivanje [Daj mi ~ malo.; Budi ~ pristojan.] 2. označuje najmanju, najnepovoljniju mogućnost [Napravimo li ~ trećinu posla, možemo biti zadovoljni.]; sin. i; sin. bar, barem

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga