Rezultati pretraživanja za: množitelj

  • mnòžitelj

    im. m. G mnòžitelja; mn. N mnòžitelji, G mnòžitēljā mat. broj kojim se množi, tj. broj koji pokazuje koliko se puta ponavlja zbrajanje množenika; sin. (faktor, multiplikator); ant. (faktor), množenik, ( multiplikand)

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga