Rezultati pretraživanja za: moj

  • mȏj

    posv. zam. G mòjēg(a)/mȏg(a), D mòjēm(u)/mȏm(u/e), A mȏj/mòjēg(a)/mȏg(a), L mòjēm(u)/mȏm(e/u), I mòjīm; ž. mòja, s. mòje koji pripada govoritelju [To je ~ otac.]; sin. mi v. pod ja

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga