Rezultati pretraživanja za: mol

  • mȏl

    im. m. G móla; mn. N mólovi, G mólōvā v. molska ljestvica pod ljestvica

  • mȏl

    im. m. G móla; mn. N móli/mólovi, G mólā/mólōvā grad., pom. građevina u sklopu lučke obale koja služi za privezivanje broda

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga