Rezultati pretraživanja za: morati

  • mórati

    gl. nesvrš. neprijel. prez. 1. l. jd. mȏrām, 3. l. mn. mórajū, aor. mórah, imperf. mȏrāh, prid. r. mórao 1. biti obvezan, dužan ili prisiljen činiti što [Moram učiti.; Moram ići u školu.] 2. 3. l. biti potrebno [Zadaća mora biti napisana još danas.]; sin. trebati, valjati

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga