Rezultati pretraživanja za: mučenički

  • mȕčeničkī

    prid. G mȕčeničkōg(a); ž. mȕčeničkā, s. mȕčeničkō koji se odnosi na mučenike; sin. paćenički, patnički

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga