Rezultati pretraživanja za: naprezati

  • naprézati

    gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. nàprēžēm, 3. l. mn. nàprēžū, imp. napréži, aor. naprézah, imperf. nàprēzāh, prid. r. naprézao, prid. t. nàprēzān 1. činiti što napetim [~ žicu]; sin. napinjati, natezati, zatezati; ant. labaviti, opuštati, otpuštati, popuštati 2. pren. a. pokušavati iskoristiti što u punome opsegu [~ sva osjetila; ~ svoje umne sposobnosti; ~ uši]; sin. napinjati pren. b. povećavati što do krajnjih granica [~ državni proračun] • naprézati se povr. ulagati velik napor da se što ostvari [~ se do krajnjih granica]; sin. napinjati se v. pod napinjati; ant. opuštati se v. pod opuštati; vidski parnjak: napregnuti

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga