Rezultati pretraživanja za: neobziran

  • nȅobzīran

    prid. G nȅobzīrna; odr. nȅobzīrnī, G nȅobzīrnōg(a); ž. nȅobzīrna, s. nȅobzīrno; komp. neobzìrnijī 1. koji postupa samo prema svojoj koristi, koji nema obzira prema drugima, koji ne preza ni pred čim [~ kolega] 2. koji odražava nepostojanje obzira prema drugima [neobzirno ponašanje]; sin. bezobziran, ( neobazriv); ant. obziran

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga