Rezultati pretraživanja za: niti

  • nìti

    vez. 1. u ekspresivnome nabrajanju naglašuje svaku riječ u nizu (uz zanijekani glagol) [Nije kupio ~ knjigu, ~ bilježnicu, ~ olovku.]; sin. ni; ant. i, te 2. povezuje surečenice u nezavisnosloženoj sastavnoj rečenici [Nije došao ~ se javio.]  niti ... niti udvojeni veznik, povezuje surečenice u nezavisnosloženoj sastavnoj rečenici [Niti su me pozvali, ~ želim doći.]

  • nìti

    čest. naglašuje neostvarenost radnje, ističe da nije ispunjeno najmanje očekivanje [Nije me ~ pozdravio.]; sin. ni

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga