Rezultati pretraživanja za: njihati

  • njíhati

    gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. njȋšēm, 3. l. mn. njȋšū, imp. njíši, aor. njíhah, imperf. njȋhāh, prid. r. njíhao, prid. t. njȋhān laganim pokretima ravnomjerno pomicati koga ili što naprijed i natrag ili lijevo i desno [~ dijete]; sin. zibati • njíhati se povr. pomicati se ravnomjerno naprijed i natrag ili lijevo i desno [Njiše se pri hodu.; Njiše se na njihaljci.]; sin. ljuljati

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga