Rezultati pretraživanja za: nutarnji

  • nȕtārnjī

    prid. G nȕtārnjēg(ā); ž. nȕtārnjā, s. nȕtārnjē 1. v. unutarnji 2. pren. koji je u nutrini, unutrašnjemu čovjekovu svijetu

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga