Rezultati pretraživanja za: obronak

  • òbronak

    im. m. G òbrōnka; mn. N òbrōnci, G òbronākā zem. blago nagnuta strana uzvisine; sin. padina

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga