Rezultati pretraživanja za: ona

  • òna

    os. zam. G njȇ/je, D njȏj/joj, A njȗ/je/ju, L njȏj, I njȏm/njóme 1. ženska osoba, životinja ili predmet označen imenicom ženskoga roda o kojemu se govori ili piše, negovorna osoba 2. D joj koji pripada ženskoj osobi ili životinji ili predmetu koji je označen imenicom ženskoga roda [To joj je otac.]; sin. njezin

  • òna

    os. zam. GA njȋh/ih, D njȉma/im, LI njȉma 1. djeca, mladunčad ili predmeti označeni imenicama srednjega roda o kojima se govori ili piše, negovorne osobe 2. D im koji pripada negovornim osobama: djeci ili mladunčadi [To im je otac.]; sin. njihov

  • ònā

    pok. zam. G ònē, DL ònōj, A ònū, I ònōm; mn. NA ònē, G ònīh, DLI ònīma ženska osoba, životinja ili predmet označen imenicom ženskoga roda koji nije u izravnoj blizini ni govoritelja ni sugovoritelja [Posudi mi onu knjigu.]

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga