Rezultati pretraživanja za: onesvješćivati

  • onesvješćívati

    gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. onesvjèšćujēm, 3. l. mn. onesvjèšćujū, imp. onesvjèšćūj, aor. onesvješćívah, imperf. onesvjèšćīvāh, prid. r. onesvješćívao, prid. t. onesvjèšćīvān dovoditi koga u stanje bez svijesti • onesvješćívati se povr. gubiti svijest; sin. (padati u nesvijest) v. pod padati; ant. osvješćivati; vidski paranjak: onesvijestiti

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga