Rezultati pretraživanja za: ovlastiti

  • ovlástiti

    gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. òvlāstīm, 3. l. mn. òvlāstē, imp. ovlásti, aor. ovlástih, prid. r. ovlástio, prid. t. òvlāšten dati komu pravo da kako postupa ili u čemu sudjeluje [~ odvjetnika za sudsku tužbu]; sin. (akreditirati); vidski parnjak: ovlašćivati

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga